بایگانی دسته‌ها: اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به ياد عاشق ترين زندگان

1«اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)به مناسبت يازده دی، روز شهدای سازمان»یازده دی سالروز جانفشاني رفيق عليرضا شكوهي، اولین دبير اول سازمان، روز شهداي سازمان ما است. رفيق عليرضا شكوهي كه يكي از درخشانترين سمبل هاي مقاومت جنبش كمونيستي ايران بود و مقاومت و رزمندگي انقلابي اش در زندان هاي شاه و شيخ زبانزد همه، راه را تا پایان آن سرافرازانه پيمود و با سينه اي پُر راز، از اسرار سازماني و رفقايش در۱۱ دي سال ۱۳۶۲ در برابر جوخه مرگ ايستاد و جاودانه شد. او كه همواره می گفت: » آرمان های بزرگ، فداکاری های بزرگ می خواهد » با مرگ سرخ اش، خود جلوه درخشانی از این آموزه شد.

به خواندن ادامه دهید

به یاد آن ها که جان بر سر آرمان های انسانی گذاشتند!

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مناسبت یازده دی، روز 1شهدای سازمان

یازدهم دی ماه، روز شهادت نخستین دبیر اول سازمان مان، رفیق علی رضا شکوهی، روز شهدای سازمان ما است.  این روز یادآور رشادت ها، جان فشانی ها و از خودگذشتگی صدها رفیق همرزم مان است که جان بر سر آرمان های انسانی گذاشتند تا شعله های رزم مشترک مان برای جامعه ای انسانی تر خاموشی نگیرد.

به خواندن ادامه دهید

اعلامیه هیئت اجرائی به مناسبت ۱۱ دی ماه روز شهدای سازمان؛ تجدید عهدی دگر بار با شهدائی که جان بر سر آرمان آزادی و سوسیالیسم نهادند

تجدید عهدی دگر بار با شهدائی که جان بر سر آرمان آزادی و سوسیالیسم نهادند

۲۶ سال پیش، در 11 دی ماه 1362، اولین دبیر اول سازمان ما، پس از تحمل شکنجه های قرون وسطائی، با لبانی بسته، با دلی پر از اسرار سازمانی، با قلبی بزرگ و پرمهر که برای کارگران و زحمتکشان و توده های مردم می تپید، توسط دژخیمان جمهوری اسلامی به جوخه های مرگ سپرده شد. علی رضا شکوهی، در حالی پا در راه بی بازگشت گذاشت که نیک می دانست، برای رسیدن به جامعه ای آزاد، دمکراتیک و سوسیالیستی، برای ایجاد جامعه ای انسانی که حرمت و شأن انسان رعایت شود و برابر حقوقی زنان با مردان تامین گردد، از استثمار و بهره کشی خبری نباشد، و جنسیت، ملیت، نژاد، رنگ ، مذهب و فرهنگ، عنصر تبعیض و نابرابری تلقی نگردد، باید فداکارانه جنگید.

به خواندن ادامه دهید