بایگانی برچسب‌ها: ایمان تردید ناپذیر به حقانیّت زندگی

رفیق یوسف آل یاری، (عضو کمیته مرکزی)

image002ارنستو چه گوارا، به روایت یکی از دوستان نزدیکش، همیشه می گفته: « باید خشن بار بیآئیم، بی این که لطافتمان را از دست بدهیم». بار آمدنی چنین، بسیار مشکل است و بدون خمیر مایۀ عشق به مردم و عشق به نیروهای زندگی، ناشدنی است. یوسف یکی از نمونه های درخشان این آلیاژ گرانبها بود. عشق بی کرانش به مردم و ایمان تردید ناپذیرش به حقانیّت زندگی، در او کینه ای خاموش نشدنی نسبت به ستمگران و بهره کشان و جهان خواران به وجود آورده بود. و همین عشق و کینه ی توأمان بود که او را به یکی از استوارترین انقلابیون کمونیست کشور ما تبدیل کرد. با به خاک افتادن او، نیروهای زندگی، طبقۀ کارگر و همچنین سازمان ما گوهر گران بهائی را از دست دادند.

به خواندن ادامه دهید