بایگانی برچسب‌ها: بیژن جزنی

بیژن (جزنی) فقط یک نفر نبود، یک جریان بود!

من تردیدی ندارم که زندانبانان و از آنها مهمتر، ساواک، بیژن را خطرناک ترین و مهم ترین 1زندانی خود می دیدند. این ارزیابی من، ممکن است برای بعضی ها خوشایند نباشد، اما (مخصوصاً حالا که بعضی اسناد شهربانی و ساواک منتشر شده اند) دلائل و قرائن فراوان و غیرقابل انکاری در تأیید این حقیقت وجود دارند. من فکر می کنم آنها اشتباه نمی کردند، بیژن و به طور کلی، بچه های «گروه جزنی» اگر زنده می ماندند، سازمان فدایی مسیر دیگری را می پیمود و به احتمال زیاد، مسیر بسیاری از حوادث سیاسی پیش و پس از انقلاب تغییر می کرد.

به خواندن ادامه دهید