بایگانی برچسب‌ها: رفیق حسن اُردین

رفیق حسن اُردین

حسن با انتخاب مرگ سرخ، همه چیز را روبه راه کرده بود!رفیق حسن اُردین را بسیاری از فعالین جنبش چپ می شناسند. مردی که چهرۀ آرام، لبخند پر عاطفۀ همیشگی و نگاه مطمئنش، به آدم اعتماد به نفس می بخشید. آرامش و فروتنی و متانت کمونیستی او که سی سال مبارزۀ سخت و پیگیر را با تحمل شکنجه و زندان و مقاومت و دربدری پشت سر گذاشته بود، احترام انگیز بود و رهرو کمونیست را نسبت به حقانیت راه سرخ پرولتاریائی مطمئن تر می ساخت.

به خواندن ادامه دهید