بایگانی برچسب‌ها: رفیق خدیجه ارفع

رفیق خدیجه ارفع

جلوه درخشان
رفیق خدیجه ارفع که در سازمان ما با اسم مستعار » آزاده» نامیده می شد، در سال 1338 در یک خانوادۀ سنتی لُر در یکی از روستاهای نورآباد ممسنی شیراز به دنیا آمد. پدرش آخوند ده و مدافع سنت های کهنه و ارتجاعی بود. او از کودکی در محیط خانه با دیکتاتوری آخوندی و ارزش های ارتجاعی روحانیت و در محیط زندگی با فقر و فلاکت و عقب ماندگی ریشه داری که در روستاهای کشور ما بیداد می کند، از نزدیک آشنا شد و حاصل آن کینه ی طبقاتی عمیقی نسبت به بهره کشان و تاریک اندیشان بود که همواره در قلب او زبانه می کشید.

به خواندن ادامه دهید