بایگانی برچسب‌ها: رفیق صادق البرزکوه

رفیق صادق البرزکوه

رفیق صادق البرزکوهمتأسفانه جز این چند کلمه، گزارشی در بارۀ این رفیق به دست ما نرسیده است:« اواخر آذر (26 یا 29) شهید گردید. او را از کمیته به اوین منتقل کرده بودند». گزارش دهنده، سال دستگیری را نیز مشخص نکرده است.
مشخصات کامل و شرح حال رفیق صادق البرز کوه هرچه باشد، صداقت او در مبارزه به خاطر آزادی و سوسیالیسم، پایمردی و پی گیری انقلابی اش در راه رهائی طبقۀ کارگر و تسلیم ناپذیری اش در نبرد با عفریت ولایت فقیه، اصلی ترین مشخصه و ماحصل سرگذشت اوست و همین برای جاودانگی نام او به عنوان الگو و الهام بخش کارگران در پیکار طبقاتی شان کفایت می کند.