بایگانی برچسب‌ها: رفیق نورالدین ریاحی

رفیق نورالدین ریاحی (عضو کمیته مرکزی )

رفیق نورالدین ریاحیسخن از انسانی در میان است که چگونه زیستنش تجسم آرمان والایش، آزادی و سوسیالیسم بود. اندیشه اش، کردارش و عواطف انسانی اش آمیزه ای از سرشت عروج طبقه ای است که رهائی انسان را بشارت می دهد. سخن از رفیق نورالدین ریاحی است. کمونیست برجسته ای که یک دم از مبارزه باز نایستاد و در طول بیش از پانزده سال مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم، تمامی توانائی خود را با شور انقلابی به خدمت گرفت. مرگ سرخش در چهارم بهمن 62 در برابر جوخه اعدام رژیم ولایت فقیه، نقطۀ اوج ایثار و پایانی براین زندگی پربار و انسانی بود.

به خواندن ادامه دهید