بایگانی برچسب‌ها: روز شهدای سازمان

به یاد آن ها که جان بر سر آرمان های انسانی گذاشتند!

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مناسبت یازده دی، روز 1شهدای سازمان

یازدهم دی ماه، روز شهادت نخستین دبیر اول سازمان مان، رفیق علی رضا شکوهی، روز شهدای سازمان ما است.  این روز یادآور رشادت ها، جان فشانی ها و از خودگذشتگی صدها رفیق همرزم مان است که جان بر سر آرمان های انسانی گذاشتند تا شعله های رزم مشترک مان برای جامعه ای انسانی تر خاموشی نگیرد.

به خواندن ادامه دهید

اعلامیه هیئت اجرائی به مناسبت ۱۱ دی ماه روز شهدای سازمان؛ تجدید عهدی دگر بار با شهدائی که جان بر سر آرمان آزادی و سوسیالیسم نهادند

تجدید عهدی دگر بار با شهدائی که جان بر سر آرمان آزادی و سوسیالیسم نهادند

۲۶ سال پیش، در 11 دی ماه 1362، اولین دبیر اول سازمان ما، پس از تحمل شکنجه های قرون وسطائی، با لبانی بسته، با دلی پر از اسرار سازمانی، با قلبی بزرگ و پرمهر که برای کارگران و زحمتکشان و توده های مردم می تپید، توسط دژخیمان جمهوری اسلامی به جوخه های مرگ سپرده شد. علی رضا شکوهی، در حالی پا در راه بی بازگشت گذاشت که نیک می دانست، برای رسیدن به جامعه ای آزاد، دمکراتیک و سوسیالیستی، برای ایجاد جامعه ای انسانی که حرمت و شأن انسان رعایت شود و برابر حقوقی زنان با مردان تامین گردد، از استثمار و بهره کشی خبری نباشد، و جنسیت، ملیت، نژاد، رنگ ، مذهب و فرهنگ، عنصر تبعیض و نابرابری تلقی نگردد، باید فداکارانه جنگید.

به خواندن ادامه دهید

در آستانه یازدهم دی، یاد شهدای سازمان را گرامی می داریم

نرفیق علیرضا شکوهیزدیک به  سه دهه از بخون غلطیدن عليرضا شكوهي، دبیر اول سازمان ما می گذرد. یازدهم دی ماه 1362، علی رضا شکوهی تیرباران شد. او سمبل مقاومت، قلعۀ تسخیر ناپذیر و تکیه گاه  قابل اعتمادی بود که در كنار ساير رزمندگان راه آزادي و سوسياليسم و در مبارزه عليه نظام سرمایه داری و حكومت فقها بر خاک افتاد. سازمان ما بدین مناسبت این روز را «روز شهدای سازمان» اعلام نمود .
در آستانه سالروز «روز شهدای سازمان» یاد همه جانباختگان راه کارگری و همه مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم را پاس می داریم و بر پيمان خود با جانباختگان سازمان و همه جان باختگان راه آزادي و سوسياليسم پای فشرده و با استواري كامل می گوئیم  راهشان را ادامه خواهیم داد .

عزیز عارفی: دل نوشته ام بیاد رفیق علیرضا شکوهی،سمبلی از انسانیت،مقاومت و عشق به آزادی و برابری

زندگی نامه رفیق علیرضا شکوهی