بایگانی برچسب‌ها: علیرضا شکوهی

در آستانه یازدهم دی، یاد شهدای سازمان را گرامی می داریم

نرفیق علیرضا شکوهیزدیک به  سه دهه از بخون غلطیدن عليرضا شكوهي، دبیر اول سازمان ما می گذرد. یازدهم دی ماه 1362، علی رضا شکوهی تیرباران شد. او سمبل مقاومت، قلعۀ تسخیر ناپذیر و تکیه گاه  قابل اعتمادی بود که در كنار ساير رزمندگان راه آزادي و سوسياليسم و در مبارزه عليه نظام سرمایه داری و حكومت فقها بر خاک افتاد. سازمان ما بدین مناسبت این روز را «روز شهدای سازمان» اعلام نمود .
در آستانه سالروز «روز شهدای سازمان» یاد همه جانباختگان راه کارگری و همه مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم را پاس می داریم و بر پيمان خود با جانباختگان سازمان و همه جان باختگان راه آزادي و سوسياليسم پای فشرده و با استواري كامل می گوئیم  راهشان را ادامه خواهیم داد .

عزیز عارفی: دل نوشته ام بیاد رفیق علیرضا شکوهی،سمبلی از انسانیت،مقاومت و عشق به آزادی و برابری

زندگی نامه رفیق علیرضا شکوهی