بایگانی برچسب‌ها: فروتنی و متانت

رفیق محسن افشار بکشلو

" نمی خواست بمیرد، یا پیش از آن که مرده باشد، بار خفتی بر دوش برده باشد".مردانی که برای رهایی انسان به پا می خیزند، عشق را و زندگی را فریاد می کنند. اما مردانی که عشق از کف رفته را باز می یابند، عشق را و زندگی را با ذره ذرۀ وجود خویش فریاد خواهند کرد و رفیق محسن افشار بکشلو نیز چنین کرد. رفیق محسن در تاریخ 31 مهر 1334 در تهران دیده به جهان گشود. پدر او کارمند حکمی یکی از ادارات دولتی بود. محسن هنوز به 6 سالگی نرسیده بود که پدرش را در سانحه ای از دست داد و از آن پس به همراه دو برادر و یک خواهر خود، طعم تلخ فقر و محرومیت را چشید. مادرش برای تأمین فرزندان خود در کارگاهی خیاطی می کرد و به گفتۀ خود محسن روزهایی بود که برای خرید نان باید قلک های کوچکشان را می شکستند.

به خواندن ادامه دهید